زنبور عسل چگونه عسل تولید می کند؟

۱۳۹۹/۵/۱۵

زنبور-عسل
زنبورهای عسل با استفاده از گلها عسل درست می کنند. آنها یک عصاره شیرین که به آن شهد می گویند را از گلها بوسیله زبانشان می مکند و آن را در جایی که به آن معده عسل می گویند ذخیره می کنند. معده عسل با معده ای که برای خوردن غذایشان تعبیه شده است، تفاوت دارد. وقتی که بارشان پر شد به کندو برمیگردند. در کندو شهد گلی که به دست آورده اند را دهان به دهان از زنبوری به زنبور دیگر منتقل می کنند و حدود نیم ساعت آن را می جوند تا کم کم به عسل تبدیل شود. پس از تولید عسل زنبورها عسل را درون خانه های شش گوش کندو که از موم ساخته شده میریزند. عسل هنوز کمی مرطوب است پس آنها با استفاده از بالهای خود مانند پنکه شروع به خشک کردن آن می کنند و عسل حالت چسبنده تر و سفت تری به خود میگیرد. سپس آنها روی عسل را با موم می پوشانند تا تمیز بماند.
زنبور عسل نمی تواند مقدار زیادی عسل تولید کند. برای تولید یک قاشق چایخوری حداقل هشت زنبور نیاز است که کل عمرشان عسل تولید کنند. خوشبختانه زنبورها بیش از مقدار نیازشان عسل تولید می کنند و اینگونه ما هم می توانیم سهمی از آن داشته باشیم.

..